obludárium

. výlet do fryštáku : na krátky čas sme sa stali súčasťou pestrého kultúrneho diania v zlíne a blízkom okolí, do ktorého mestečko fryšták patrí. veru krátky, len záblesky zostali z námestia a uličiek. treba sa niekedy vrátiť, pripomenúť, rozpamätať sa. dobehnúť nohu času, podložiť mu vlastnú... azda nebude treba:)jú... liana!

čajovna fryšták čajovna fryšták príbeh... čajovna fryšták čajovna fryšták pepa zpívá pepa tančí


autorom fotografií je martin tribus
jemne upravila katka phb


späť na obludárium