koncerty

> kalendŠr


. novť

22. oktůber 2004 16:00 biblioteka bratislava incheba

komorn√© vyst√ļpenie v rozloŇĺen√≠ laura a m√°rio . zrejme zaznej√ļ i piesne z phb Ň°upl√≠ka:)


13. november 2004 19:30 √®ajovna m√ļzick√Ĺ klub fryŇ°t√°k . √®r

spolo√®n√Ĺ koncert s pepou nosem
www.muzickyklub.zde.cz


20. november 2004 19:30 krèma stoka bratislava

spolo√®n√Ĺ koncert so brnenskou kapelou rozlad√¨n√Ĺ √®ern√Ĺ jeŇ°t√¨rk. vstupn√© 30sk.
www.rcj.bagr.org
www.stoka.sk


15. december 2004 19:00 upc bratislava

koncert so stanom kalmanom. vstupn√© dobrovo¬ĺn√©.


19. februŠr 2005 19:00 Prv√Ĺ koncert v novej zostave-vstup na vlastn√© riziko ŇĹilina - √®ajov√≤a u Dobrej v√≠ly 19.00

Pr√≠√Įte. Neo¬ĺutujeme.


6. mŠj 2005 19:00 prv√Ĺ bratislavsk√Ĺ konkert v novej zostave! klub 22, Vavilovova 22, 19.00

nov√° akordeonistka, nov√Ĺ basiak, z√°novn√Ĺ perkusionista, uŇĺ riadne odleŇĺan√Ĺ kapeln√≠k a uhm uhm ja.
no nek√ļp to!
Varovanie: Svalnat√≠ bodyguardi prestrojen√≠ za duo vetch√Ĺch upratova√®iek bud√ļ moŇĺno pri vstupe vym√°ha¬Ě √ļplatok 30 Sk. Zhluky v√§√®Ň°ie ako jeden √®lovek m√īŇĺu jedna¬Ě o skupinov√ļ z¬ĺavu 50hal. a v√ĹhodnejŇ°ie sedenie = √®o naj√Įalej od kapely!


9. jķn 2005 19:00 koncert v √®ajovni Biela ¬ľalia, 19.00 Nev√§dzov√° 4, Bratislava-RuŇĺinov

pesni√®k√°r Stano Kalman a z√°novn√° alternat√≠vnofolkov√° kapela PhB sa vyskytn√ļ v √®ajovni Biela ¬ľalia, rozhliadnu sa, popij√ļ i zan√ītia


16. jķl 2005 festival Drotaria 2005 amfite√°ter Turzovka


30. jķl 2005 13:25 folkovanie s √ąernou horou Liptovsk√Ĺ Hr√°dok

bez akordeonistky, ale zato kaŇĺd√Ĺ za dvoch!
(a vŇ°etci za jedn√©ho)


28. august 2005 11:00 Open sc√©na Lodenica o 11.00 PieŇ°¬Ěany


2. september 2005 festival Tiché vody Tlmaèe

v skvostnom tlmaèskom kulturáku na sídlisku Lipník


17. september 2005 festival FolkSc√©na Skalica, FrantiŇ°k√°nska z√°hrada

tentokrxt nebudem pisxt prilis velx poznxmok, pretoze grxfomxnom sa vrxj stxvx, ze im litery utecu do pismenkovej polievky. xle to su urcite len poverx. chcem setrit klxvesnicu na horsie cxsy, txk len troschku strucne po(do)tknem (censored! not enough x letters.X! x? o ou)


30. september 2005 19:00 Koncert v √®ajovni Biela ¬ĺalia, 19.00 Bratislava, RuŇĺinov, Nev√§dzova 4

uŇĺ tento piatok si PHB zahul√°ka v √®ajovni Biela ¬ĺalia. pr√≠√Įte, neo¬ĺutujeme. vstup zadarmo. moŇĺnos¬Ě jedna¬Ě o skupinov√ļ z¬ĺavu.


16. oktůber 2005 20:00 Folkf√≥rum live o 20.00 r√°dio Dev√≠n

tretiu okt√≥brov√ļ nede¬ĺu sa PHB predvedie naŇĺivo u Sone Hor√≤√°kovej v rel√°cii Folkf√≥rum. vstup na Ňĺiv√© nahr√°vanie do slov. rozhlasu je vo¬ĺn√Ĺ.


18. november 2005 19:00 PHB zakv√≠li v PetrŇĺalke klub 22, Vavilovova 22 o 19.00


19. november 2005 18:00 folkov√° koŇ°tofka 2005 modra . vinohradn√≠cky dom u richt√°ra

pr√≠√Įte okoŇ°tovat... ak sa v√°m n√°hodou zato√®√≠ hlava, tak tomu bude phb na v√≠ne! bliŇĺŇ°ie info na www.folk.sk


16. december 2005 19:00 √®ajov√≤a biela ¬ĺalia bratislava

predviano√®n√Ĺ koncert √®ervenou stuhou previazan√Ĺ. zavon√≠ yogi √®aj, ...a moŇĺno bud√ļ aj koledy.
www.biela-lalia.host.sk


19. januŠr 2006 20:00 dk zrkadlov√Ĺ h√°j bratislava

phb a √®esk√Ĺ skladate¬ĺ, text√°r, hudobn√≠k, spev√°k, herec, u√®itel j√≥gy, mur√°r a organiz√°tor festivalu Krylonoce pepa nos bud√ļ h√Ĺ√®ka¬Ě i tr√Ĺzni¬Ě vaŇ°e org√°ny sluchu;) vstupn√© 140,- v predpredaji a 190,- na mieste.
www.kzp.sk . plag√°t


17. marec 2006 19:00 eŇ°te v√§√®Ň°√≠ koncert dk l√ļky . bratislava

zahraj√ļ so√≤a hor√≤√°kov√°, karpatsk√© hork√© a phb...:)


21. marec 2006 19:30 ve¬ĺk√Ĺ koncert mejdan . bratislava

zahraj√ļ salamader a karpatsk√© hork√© a phb...:)


24. jķn 2006 14:15 nitrianske folkov√© stretnutie nitra . star√© divadlo

nult√Ĺ ro√®n√≠k folkovo-bluesovo-ethno-alternat√≠vneho festivalu.
> bliŇĺŇ°ie inform√°cie


8. jķl 2006 16:00 strunobranie/folkf√≥rum spiŇ°sk√° nov√° ves . madaras park

celoŇ°t√°tna s√ļ¬ĚaŇĺn√° prehliadka hudobn√Ĺch skup√≠n a s√≥listov viacer√Ĺch hudobn√Ĺch Ňĺ√°nrov.


29. jķl 2006 19:00 mal√Ĺ mil√Ĺ festival√®ok koŇ°ice . niŇĺn√Ĺ klatov

nech√°me sa prekvapi¬Ě...:)


11. august 2006 20:00 klubov√Ĺ koncert bratislava . hlava XXII

prejdeme v√°m cez hlavu. teda..., vlastne cez uŇ°i. vŇ°ak aj uŇ°i patria medzi hlavu. alebo naopak...
> ham ham


12. august 2006 14:40 racha coutry fest bratislava . racha . amfite√°ter kniŇĺkova dolina

cho viac doda¬Ě? azda len... ra cha cha:)
> program


19. august 2006 15:15 stupavsk√Ĺ Ň°ir√°k stupava . amfite√°ter born√≠k

tradi√®n√Ĺ festival pod borovicami...:)
> viac


2. september 2006 12:00 lodenica pieŇ°¬Ěany . autokemp

velk√© p√≥dium bude naŇ°e... aspo√≤ na chv√≠lu...:)
> www.lodenica.sk


20. september 2006 veèírek na onom svìtì brno . stará pekárna . 20:00

hudobn√Ĺ ve√®ierok v zloŇĺen√≠ on√¨n sv√¨t, phb a velvet underground revital.
> onen svìt
> star√° pek√°rna


29. september 2006 20:00 koncert a koncert bratislava . hlava XXII . 20:00

aurelia a phb.
> ham ham


14. oktůber 2006 festival slavcon 2006 bratislava . kva√®alova ul. (spŇ° dopravn√°)

na festivale fantastiky, slovanskej mytol√≥gie a modern√Ĺch technol√≥gi√≠ sa na p√≥diu ocitneme spolo√®ne s naŇ°√≠m piatym √®lenom profesorom miloŇ°om, ktor√Ĺ si pre t√ļto pr√≠leŇĺitos¬Ě pripravil Ň°peci√°lne sprievodn√© slovo. upozornenie skaln√Ĺm fan√ļŇ°ikom: prv√Ĺ rad v h¬ĺadisku si uŇĺ cel√Ĺ rezervovali hobiti...

> slavcon


10. november 2006 koncert bratislava . pivnièka . 20:00

zahráme spoloène s kapelou aurélia.

> menu


22. november 2006 veèírek na onom svìtì brno . stará pekárna . 20:00

toŇĺ tak, val√≠me do Ň°tatlu po druh√© jako po prv√©. tam bude Ň°raml...:-o vlezn√Ĺ 30 k√°.

> star√° pek√°rna


11. december 2006 dni vianoc bratislava . incheba . 16:30

my ako jedno z atrakt√≠vnych sprievodn√Ĺch podujat√≠ vo viano√®nej atmosf√©re. tak√© √®osi...:)


24. februŠr 2007 turzovsk√Ĺ vrab√®iak turzovka, kult√ļrne a spolo√®ensk√© centrum

slovensko-po¬ĺsk√© predkolo s√ļ¬ĚaŇĺe moravsk√Ĺ vrabec. ideme? po√Įme!

> drotaria


16. marec 2007 rozhovor rádio proglas . jak se vám líbí o 19.15

porozpr√°vame sa s milanom tesa√łom v jednej z jeho hudobn√Ĺch rel√°cii vo ve√®ern√Ĺch hodin√°ch.
> proglas


24. marec 2007 koncert s... hlava 22 . 19:00

kapelou tajf z kremnice.
> hlava 22


13. aprŪl 2007 piatok s piatkom martin . 19.00


14. aprŪl 2007 slavcon bratislava . kva√®alova ul. (spŇ° dopravn√°)

na festivale sci-fi a fantasy objavime na v komornejŇ°ej zostave so Ň°peci√°lnym hos¬Ěom.
> slavcon


21. aprŪl 2007 moravsk√Ĺ vrabec . fin√°le karvin√°

49¬į 51¬ī 30¬ī¬ī S҆ a 18¬į 32¬ī 15¬ī¬ī VD. tam sme este neboli. tesime sa:)
> moravsk√Ĺ vrabec


8. jķn 2007 √®ajov√≤a biela lalia bratislava . ruŇĺinov o 19.00

stano kalman a my. veru tak...:-)


9. jķn 2007 dk l√ļky bratislava . 19.00

phb a jednofázové kvasenie.


12. jķn 2007 √®ajov√≤a aura bratislava . mlynsk√° dolina . 20.00

kto je Ň°elma, kto je Ň°elma? stano kalman. s√≥lo a s phb.


30. jķn 2007 strunobranie spiŇ°sk√° nov√° ves . madaras park . okolo 19:00


21. jķl 2007 world music fest bansk√° Ň°tiavnica . 14.00

> world music festival


28. jķl 2007 folkovanie s √®ernou horou liptovsk√Ĺ hr√°dok


11. august 2007 ranèík u kanga bratislava . 18.00

> ranèík


11. august 2007 ra√®a country fest bratislava . amfite√°ter kniŇĺkova dolina . 13.30

> raèafest


25. august 2007 kremnick√© gagy kremnica . font√°na, Ň°tef√°nikovo n√°mestenie . 13:30

> kremnické gagy


30. august 2007 lodenica pieŇ°¬Ěany . autokemp .16:00

> lodenica


21. september 2007 20:00 stanci kalman + trio oli a lu + phb bratislava, bazova ul., hlava xxii


12. oktůber 2007 hlava 22 bratislava . 19.00


24. oktůber 2007 ran√®√≠k u kanga bratislava


19. januŠr 2008 folkovy vecer bratislava . hlava xxii . 19:00

s petom piatkom, velmi sa tesime...:)


28. februŠr 2008 krst bratislava

mmm, vsetko nasvedcuje tomu, ze nase nove cd naoko pokrsti jedna sympaticka osoba slovenskej folkovej sceny v ramci spolocneho koncertu... podrobnosti coskoro. tesime sa velmi, ako inak...:)


18. aprŪl 2008 slavcon bratislava . 19:30

SlavCon je festival slovanskej mytol√≥gie, hist√≥rie, fantasy a sci-fi a predovŇ°etk√Ĺm stretnutie ¬ĺud√≠ s t√Ĺmito z√°ujmami. V trojd√≤ovom programe n√°jdete r√īzne predn√°Ň°ky, diskusie a workshopy z t√Ĺchto oblast√≠, vyst√ļpenia, √®i s√ļ¬ĚaŇĺe. V priate¬ĺskej atmosf√©re m√°te moŇĺnos¬Ě spozna¬Ě ¬ĺud√≠ rovnakej krvnej skupiny, str√°vi¬Ě √®as na predn√°Ň°kach, hran√≠m hier, v √®ajovni, alebo len tak posed√°van√≠m na dvore √®i behan√≠m po Ň°kole. Tret√≠ ro√®n√≠k sa kon√° 18. ‚Äď 20. apr√≠la v budove SP҆D Kva√®alova 20 v Bratislave.

www.slavcon.sk


31. jķl 2008 takmer √ļplne anplagt koncert √®ajov√≤a biela ¬ĺalia . 19:00


2. august 2008 17:30 world music festival bansk√° Ň°tiavnica . 17:30


28. august 2008 23:15 lodenica pieŇ°¬Ěany . 23:15


27. november 2008 chv√°ly tv lux . 20:30

www.tvlux.sk


30. november 2008 nové tváre slovenského jazzu divadlo astorka . námestie snp . 13.00

fin√°le s√ļ¬ĚaŇĺe


5. december 2008 koncert u lodníka . prístavná 12 . bratislava . 19.00

mikul√°Ň°sky koncert s kapelami pohoda a pekaringo


11. januŠr 2009 kofein & hostia blues sklep . praha . liliov√° 10 . od 21.00

kapela kofein a jej hostia pathetic hypermarket band a sany zahraj√ļ v praŇĺskom klube blues sklep

www.bluessklep.cz


21. januŠr 2009 koncert u o√®ka . bratislava . karpatsk√° 3


14. februŠr 2009 krst kn√≠h poviedok √®ajov√≤a biela ¬ĺalia . bratislava . nev√§dzov√° 4 . 18:00

srde√®ne v√°s poz√Ĺvame na liter√°rno hudobn√Ĺ ve√®er, na ktorom miloŇ° ferko a m√°rio pol√≥nyi pokrstia svoje knihy poviedok. o hudobn√ļ vloŇĺku sa postar√° pesni√®k√°r stano kalman a esenci√°lna zostava phb. teŇ°√≠me sa na v√°s...:)


18. februŠr 2009 stan√®i kalman + phb u o√®ka u o√®ka . bratislava . karpatsk√° 3 . 20:00

Ňĺeby naŇ°e trvalejŇ°ie doup√¨? :-)


20. marec 2009 20:00 phb + sophora u oèka bratislava . karpatska 3 . pub u oèka

toŇĺ, uŇĺ to tak vyzer√°, Ňĺe naŇ°e trvalejŇ°ie doup√¨...:)


21. marec 2009 20:00 koncert bardejov . next . radnièné nám. 35


18. aprŪl 2009 √®√≠ta√®ka liter√°rneho klubu gener√°cia bratislava . 15.oo - 18.oo

vŇ°etk√Ĺch v√°s poz√Ĺvame √®√≠ta√®ku, ktor√° sa bude kona¬Ě v podniku sweet home na pe√®nianskej ulici. okrem st√°lych √®lenov pr√≠du aj rozni hostia, aby n√°m predstavili svoju liter√°rnu √®i hudobn√ļ tvorbu. samozrejme, v√≠tan√≠ s√ļ aj tak√≠, √®o sa chc√ļ do √®√≠ta√®ky akt√≠vne zapoji¬Ě... :)


19. aprŪl 2009 fin√°le konkurzu - zahrada 2009 ku√łim . kulturny dom . 14.oo - 15.oo


29. mŠj 2009 koncert sweet home . bratislava . pe√®nianska ul.

osved√®en√° kombin√°cia stano kalman a phb vo sweet home, tentokr√°t bez litarat√ļry.


1. august 2009 world folk music festival bansk√° Ň°tiavnica . n√°m. sv. trojice . 22.00

> stránka fastivalu svetového folku :)


8. august 2009 phb + kofein bratislava . hlava XXII . bazov√° 9 . 20.00

www.hlavaxxii.sk


28. august 2009 festival lodenica pieŇ°tany . komorn√° sc√©na . 16.50

www.lodenica.sk


30. august 2009 mohelnick√Ĺ dostavn√≠k mohelnice (√®r) . sc√©na r√°dia proglas . 9.00

www.mohelnickydostavnik.cz


11. september 2009 salamandrov√© dni bansk√° Ň°tiavnica . centrum mesta . 17:00

www.banskastiavnica.sk


3. oktůber 2009 folk martin martin . bar muzeum


10. oktůber 2009 strunobranie modra


16. oktůber 2009 phb+mysami bratislava . dk l√ļky . 20:00


31. oktůber 2009 poetick√° p√≠sni√®ka praha


30. januŠr 2010 pivni√®n√Ĺ koncert sv√§t√Ĺ jur . prostredn√° 17 . 20.00

pivni√®n√Ĺ koncert v r√°mci d√≤a sv√§tojursk√Ĺch pivn√≠c. zahraj√ļ kapely karpatsk√© hork√©, mysami a phb . koncert za√®√≠na o 18.00, vstup iba na koncert je vo¬ĺn√Ĺ.

> sv√§tojursk√Ĺ vinohradn√≠cky spolok


28. februŠr 2010 19:00 In Emotion Bratislava, nulty priestor A4, namestie SNP


3. september 2010 20:00 Koncert PHB a Karpatské horké U Oèka, Bratislava

Na zn√°mos¬Ě sa d√°va, Ňĺe PHB si zahr√° s kapelkou Karpatsk√© hork√© v piatok 3.9. U O√®ka na Karpatskej 3


8. oktůber 2010 19:00 stano kalman a phb v √®ajovni biela ¬ĺalia bratislava ruŇĺinov, nev√§dzova ul., √®ajov√≤a biela ¬ĺalia

komorne po√≤at√Ĺ koncert v √ļtulnej izbici v priestoroch √®ajovne.


27. oktůber 2010 20:30 PhB a Med Music Gallery U DeŇĺm√°ra

Pr√≠√Įte kukn√ļ¬Ě, vyzer√° to na zauj√≠mav√Ĺ ve√®er.


26. november 2010 20:00 Piatok s Piatkom Martin, Barmuseum

Dalsi zo serie literarno-hudobnych vecerov organizovanych martinskym kulturnym atache petrom piatkom, okrem nas vystupi este prazsky recesista a literarny aktivista sasa gr.


22. januŠr 2011 20:00 Orbus + PhB Bratislava, Axioma Cafe

Radi prijímame pozvanie kapely Orbus na spoloèné folkové mecheche.


5. februŠr 2011 20:00 PhB v Star√© Pek√°rn√¨ Brno, Star√° Pek√°rna

Rozhodli sme sa zase vyrazi¬Ě za hranice, teda, nie moc √Įaleko, aby sme sa neb√°li :).


2. marec 2011 20:00 Dvojkoncert PhB + Karpatske Horke Bratislava, Cafe Scherz

Osvedcena kombinacia opat v akcii!


4. jķn 2011 19:00 stanci kalman + janci hergott + pathetic hypermarket band Sv√§t√Ĺ Jur, Sen√©√®ek na n√°mest√≠

tri hodinky piesní...


18. jķn 2011 Podjavorinsk√© v√≠tanie leta Lubin√°, Kr√®ma na konci sveta

Skor√Ĺ letn√Ĺ zlet pesni√®k√°rov a folkov√Ĺch kapiel.


20. jķl 2011 19:30 Trojkoncert v Hlave XXII Bratislava, Bazov√° ul., Hlava XXII

N√°Ň° Stan√®i, Pe¬Ěo Piatko s basgitaristom Romanom "Zibom" Z√°bojn√≠kom z Martina a PhB


20. august 2011 18:00 Kremnick√° baŇ°ta 2011 Kremnica

NaŇ°e vyst√ļpenie v r√°mci tradi√®n√©ho kremnick√©ho festivalu Kremnick√° baŇ°ta


8. oktůber 2011 15:00 Strunobranie Modra, KaŇ°tie¬ĺ MOS, Horn√° 20

Festival folk, country, bluegrass a trampskej hudby


12. oktůber 2011 20:00 Koncert Bratislava, DeŇĺm√°r Music Gallery, Klarisk√°

Hudobn√Ĺ ve√®er v naŇ°om vlastnom podan√≠, pros√≠m pekne.


11. november 2011 19:00 Folkov√Ĺ beat na Patr√≥nke Bratislava, Patr√≥nka, MKC GaŇ°tanova

Bratislavsk√© kapely Mysami, PhB a JFQ si to v tento magick√Ĺ d√°tum rozdaj√ļ na novom folkovom p√≥diu.


16. november 2011 19:00 Elektroakustick√Ĺ ve√®er Bratislava, kaviare√≤ LaRocca

P√°n dramaturg Ivan Kov√°√® si n√°s pozval do tohto √ļtuln√©ho podniku. Dobehnite.


24. november 2011 19:30 Folkovo-alternat√≠vny ve√®er Bratislava, U √ď√®ka, Karpatsk√° ul.

Stan√®imu sa podarilo zorganizova¬Ě megaakciu, obsadenie Stano Kalman, Jano Hurt√≠k, Kofein a PhB. Bude sa hra¬Ě aŇĺ do Ň°tvr¬Ě na dvan√°s¬Ě, tak si zaba¬ĺme aj olovrant a podritn√≠ky.


7. december 2011 19:00 Spomienka na Johna Lennona Bratislava, Café Scherz

Organiz√°tor Peter Jank√Ļ zaloŇĺil vlani trad√≠ciu spomienkov√Ĺch koncertov na Johna Lennona. Na druhom ro√®n√≠ku zahr√°me v zostave cajon, basa, gitary a spevy.


21. januŠr 2012 20:00 PhB s√≥lo koncert Bratislava, Hlava XXII, Bazov√° ul.

Ve√®er bude patri¬Ě iba n√°m a v√°m. Dobehnite.


28. aprŪl 2012 20:30 Krst CD Bosou nohou Hlava XXII, Bratislava, Bazov√° ul.

Kapela PhB krst√≠ prv√© ofici√°lne CD vo svojej dlhoro√®nej a kvetnatej kari√©re. Hudobn√Ĺ hos¬Ě je duo Shady so svojimi √ļpravami √≠rskych piesn√≠ a krstn√Ĺm tatom bude vŇ°enadan√Ĺ umelec Daniel Hevier.


15. jķn 2012 19:00 Folkov√Ĺ trojkoncert Bratislava, divadlo Ticho

Ve√®er by mal patri¬Ě form√°ci√°m Shady, Stano Kalman a PhB.


2. august 2012 17:00 Folkov√Ĺ ve√®er Bratislava, √®it√°re√≤ √ąerven√Ĺ rak

Ida Krajcov√° a PhB...to by Ň°lo.


17. august 2012 19:00 Stretnutie priaznivcov Mlhy ŇĹ√Į√°r nad S√°zavou

V√°Ňĺen√Ĺ p√°n prezident internetov√©ho port√°lu mlha.gr n√°s pozval ako hudobn√©ho hos¬Ěa na liter√°rnu akciu.


14. september 2012 20:00 Folkov√Ĺ ve√®er Bratislava, Hlava XXII, Bazov√° ul.

Druh√Ĺkr√°t vysk√ļŇ°ame, ako n√°m to p√ījde v redukovanej zostave.


13. oktůber 2012 13:00 Jablkov√© hodovanie Modra, kaŇ°tie¬ĺ na hornom konci

Tradièná akcia v Modre, v rámci ktorej prebehne prehliadka kapiel a muzikantov pod názvom Strunobranie.


4. december 2012 19:00 Folkov√Ĺ ve√®er Bratislava, √®ajov√≤a Biela ¬ĺalia

Tradi√®n√° kombin√°cia Stan√®i s Panderom a PhB. Dobehnite na √®aj, na teplo a na vyva¬ĺovanie sa na vank√ļŇ°och.


26. januŠr 2013 18:30 Dvojkoncert v kn√≠hkupectve u Bandiho Bratislava, Meden√° ul., Kn√≠hkupectvo u Bandiho

Stan√®i so svoj√≠m fekalfolkov√Ĺm n√°√łezom a my so svoj√≠m akustick√Ĺm setom. MoŇĺno bud√ļ aj nejak√© nov√© veci, eŇ°te uvid√≠me.


28. august 2014 00:00 Lodenica 2014 PieŇ°¬Ěany, Lodenica

Po nieko¬ĺk√Ĺch rokoch sme op√§¬Ě dostali pozvanie vyst√ļpi¬Ě na komornej sc√©ne. Vyzer√° to tak, Ňĺe budeme hra¬Ě uŇĺ pre pravidelne nadvihuj√ļce sa spac√°ky.


20. november 2015 17:00 Krst knihy Vyhoren√° d√ļha Suter√©nne priestory Mestskej kniŇĺnice, Klarisk√° 16, Bratislava

Krst knihy M√°rie Mikitovej JanoŇ°kovej Vyhoren√° d√ļha.


3. december 2015 17:30 Len On a My Suter√©nne priestory Mestskej kniŇĺnice, Klarisk√° 16, Bratislava

Koncert venovan√Ĺ pamiatke Johna Lennona, ktor√Ĺ kaŇĺdoro√®ne organizuje Peter Jank√Ļ.


8. oktůber 2016 13:30 Jablkov√© hodovanie KaŇ°tie¬ĺ MOS, Modra

Prehliadka region√°lnych folk, country a trampsk√Ĺch zoskupen√≠. A my medzi nimi :).


2. september 2017 17:25 PhB na Komornej sc√©ne Lodenice 2017 Lodenica, PieŇ°¬Ěany

Ak sa vŇ°etko podar√≠, ako sa m√°, mali by sme aj pokrsti¬Ě.


9. december 2017 20:00 Folkov√Ĺ dvojkoncert PhB + PlyŇ° Flame bar, ҆tef√°nikova ulica (budova SAV), Bratislava

S Katar√≠nkou, Ň°√©fkou PlyŇ°u, sme sa dohodli, Ňĺe sp√°chame tak√ļto spolo√®n√ļ akciu. Mohol by to by¬Ě velice pekn√Ĺ ve√®er.


5. oktůber 2018 19:00 Folkf√≥rum Live Komorn√© Ň°t√ļdio Slovensk√©ho rozhlasu

So√≤a Hor√≤√°kov√° n√°s pozvala do svojej legend√°rnej rel√°cie a my sme nepovedali nie. √Źakujeme za pozvanie.


29. marec 2019 17:00 Koncert Stoklas + PhB v r√°mci podujatia Oble√®te niekoho Ňĺivot k Polus City Center

https://retail.immofinanz.com/sk/polus-city-center/novinky-podujatia/prezlecte-niekoho-zivot-k-lepsiemu/ID20692


16. oktůber 2019 18:00 Recit√°l PhB Centrum rodiny, Bazovsk√©ho 6, Bratislava - D√ļbravka

√ąaute, priatelia, po dlhom √®ase si sad√°me za n√°stroje a za mikrof√≥ny √®iste pre rados¬Ě naŇ°u aj vaŇ°u. Pr√≠√Įte si s nami zaspieva¬Ě, zatancova¬Ě, zasmia¬Ě sa aj poplaka¬Ě.

spšĚ na ķvodnķ strŠnku