obludárium

. mohelnický dostavník 2009 : hrali sme tesne po veľkej omši, skoro ráno...ľudia prišli a počúvali.


autorkou fotografií je Martina Pauerová


späť na obludárium